top of page

Voordelen

De JMG OTS Tracking website laat u toe de gegevens van een of meer 'trackers' in realtime te zien en te volgen op kaart. Zo heeft u altijd een klare kijk op wat er aan de hand is. U kan dus als het ware in realtime ingrijpen waardoor u zeer efficient kan werken en preventief kostenbesparen kan opereren. 

U kan : 
- De kaarten op het scherm kunnen in– en uitgezoomd worden
- U krijgt een beter overzicht van afgelegde trajecten
- De lijnkleur kan per voertuig ingesteld worden
- Vliegensvlugge weergave en renderen op scherm
- Mogelijkheid tot weergave van meerdere voertuigen op één kaart
- Historische ritten voor één of meerdere dagen kunnen getoond worden

DIEFSTALPREVENTIE

Met de ingebouwde tracker beschikt u ineens ook over een anti-diefstal systeem. Let op, wij bedoelen hier niet mee dat het object waar een tracker ingebouwd werd, niet gestolen kan worden. De tracker laat u toe eventueel het ontvreemde object terug te vinden van zodra de tracker terug connectie kan maken of reeds connectie heeft met het GPRS netwerk. Van zodra de tracker connectie maakt met het GPRS netwerk zal deze zijn positie doorsturen naar onze servers en kan u online zien waar het object zich bevindt.

BESPAREN OP BRANDSTOFKOSTEN

Door de afgelegde trajecten op kaart te bekijken kan u een beter inzicht krijgen in de gemaakte verplaatsingen. U kan deze zelf analyseren en de trajecten optimaliseren waardoor het aantal gereden kilometers eventueel gereduceerd kan worden. Minder afgelegde kilometers betekent minder brandstofverbruik en kan leiden tot besparing in brandstofkosten. Wij hoeven er niet bij te vertellen dat dit afhankelijk van de omvang van de vloot op het einde van het jaar om flinke besparingen kan gaan.

CONTROLE OP RESPECTEREN RUSTTIJDEN

Alle rit rapporten kan u rechtstreeks naar Excel exporteren. Indien u wenst kan u van daaruit rustig een analyse maken van de rust- en rijtijden.

INZICHT IN AFGELEGDE TRAJECTEN

Daar u een beter beeld krijgt op de gereden trajecten, kan u eventuele ongeoorloofde verplaatsingen ogenblikkelijk waarnemen en kan u indien gewenst corrigerende maatregelen naar uw werknemers toe.

CONTROLE AANVANG EN EINDE WERKTIJDEN/GEBRUIK VERHUURD MATERIAAL

Indien u wenst kan u binnen het JMG OTS Tracking systeem ook gebruik maken van onze badge oplossing. Via een I-button en een bijkomend badge systeem kan u de werktijden registreren van uw medewerkers of kan u het gebruik meten van verhuurde items. Aarzel zeker niet ons te contacteren voor meer uitgebreide informatie.

OPTIMALISATIE VAN HET GEBRUIK VAN MENSEN EN MIDDELEN

De geregistreerde gegevens bieden u de mogelijkheid het gebruik van mensen en middelen te analyseren en deze efficient in te zetten. Hierdoor kan u eventueel op jaarbasis aardig wat geld besparen en heeft u misschien ook een beentje voor op uw concullega's.

bottom of page