top of page

Tijdsregistratie

Het JMG tracking systeem bevat ook een module waarmee u aan tijdsregistratie kan doen. Zo kan u uw medewerkers als het ware mobiel laten badgen. Welke invulling u aan het badgen geeft kan u vrij kiezen.
Enkele voorbeelden van invulling kunnen zijn
- mobiele prikklok
- start/stop van stroomgeneratoren...
- aanvang/einde opdracht...
- ...

Het systeem werkt door middel van een I-button in combinatie met een button-lezer. De gebruiker kan met deze button 'badgen' om een bepaalde actie aan te melden of af te melden. Een bijkomend voordeel is dat deze button niet gebonden is aan zijn eigenaar. Tevens kan u door middel van een import module in het tracking systeem gegevens uploaden en deze koppelen aan deze button. Daarnaast kunnen deze eigen gegevens ook getoond worden in de rapporten en overzichten. 

De rapportering van de registraties kan naar wens aangepast worden, uiteraard rekening houdend met de gegevens die u heeft ingelezen in ons systeem. U kan met andere woorden kiezen welke informatie u wenst op te nemen op het overzicht. Daarnaast kan u de diverse rapport opmaken bewaren in ons systeem voor hergebruik. De rapporten kunnen als het ware mee evolueren met uw onderneming. 

Zo kan u bijvoorbeeld opteren om het adres, een telefoonnummer, een personeelsnummer of andere informatie die voor u van belang kan zijn, opnemen op het overzicht en u kan dit ten allen tijde ook weer aanpassen. Uw ingelezen gegevens kan u ook opsplitsen in groepen (rapporten). Binnen deze rapporten kan u vervolgens nog een opsplitsing maken volgens criteria die voor u relevant is. Zo kan u bijvoorbeeld een rapport maken van uw sales vertegenwoordigers en kan u deze opsplitsen per regio. De keuze is aan u! 

Elke registratie is zichtbaar op het scherm en kan eventueel gebruikt worden voor facturatie, verloning, ...

Het staat u dus vrij hoe u deze gegevens interpreteert

bottom of page