top of page

Tracking

De tracking oplossing werkt door middel van een ingebouwd GPS toestel. Dit toestel zendt op vaste tijdstippen zijn gegevens door naar onze servers via een beveiligd communicatieprotocol. 
Bovendien kan u met ons systeem aan realtime tracking doen. Zo kan u 1 of meerdere objecten in realtime volgen, al dan niet geprojecteerd op kaart. Zo heeft u een perfect zicht op uw mobiele buitendienst en kan u onmiddellijk ingrijpen en bijsturen mocht het nodig blijken.

Deze verzamelde gegevens laten u toe om : - De positie van 1 of meerdere objecten te visualiseren op kaart 
- De ritten te optimaliseren 
- Het object te identificeren 
- Het afgelegde traject op een bepaalde datum tussen 2 tijdstippen te visualiseren
- Een detailoverzicht van het traject te bekijken
- Live tracking = het volgen van een object in realtime
- Analyse van gegevens
- Bepalen CO2

Elke nacht krijgt u via email een rapport in Excel toegezonden van alle geregistreerde gebeurtenissen van de afgelopen dag. Uiteraard beperkt onze toepassing zich niet tot rapporten via mail. U kan de gebeurtenissen ook zelf exporteren naar Excel, XML of CSV. Het scherm met het detailoverzicht van de gebeurtenissen van een bepaald object voorziet de nodige icoontjes zodat u de export kan doen wanneer u het zelf nodig acht.

 

bottom of page