Tracking

De tracking oplossing werkt door middel van een ingebouwd GPS toestel. Dit toestel zendt op vaste tijdstippen zijn gegevens door naar onze servers via een beveiligd communicatieprotocol. 
Bovendien kan u met ons systeem aan realtime tracking doen. Zo kan u 1 of meerdere objecten in realtime volgen, al dan niet geprojecteerd op kaart. Zo heeft u een perfect zicht op uw mobiele buitendienst en kan u onmiddellijk ingrijpen en bijsturen mocht het nodig blijken.

Deze verzamelde gegevens laten u toe om : - De positie van 1 of meerdere objecten te visualiseren op kaart 
- De ritten te optimaliseren 
- Het object te identificeren 
- Het afgelegde traject op een bepaalde datum tussen 2 tijdstippen te visualiseren
- Een detailoverzicht van het traject te bekijken
- Live tracking = het volgen van een object in realtime
- Analyse van gegevens
- Bepalen CO2

Elke nacht krijgt u via email een rapport in Excel toegezonden van alle geregistreerde gebeurtenissen van de afgelopen dag. Uiteraard beperkt onze toepassing zich niet tot rapporten via mail. U kan de gebeurtenissen ook zelf exporteren naar Excel, XML of CSV. Het scherm met het detailoverzicht van de gebeurtenissen van een bepaald object voorziet de nodige icoontjes zodat u de export kan doen wanneer u het zelf nodig acht.